Skip to main content

Opleiding, terugkomdagen en bijscholingen voor yogadocenten

Yoga & Dans als verdieping voor yogadocenten

De opleiding Yoga & Dans is een specialisatie voor yogadocenten en een unieke combinatie van de bewustwording, de houdingen en het meditatieve aspect van de yoga, de bewegingen van de dans, de muziek en het enthousiasmerende van de dans.

De volledige specialisatie leidt op tot volwaardig Yoga & Dans docent door het doorlopen van twee modules:

 1. Yoga & Dans Basis (5 lesdagen): eigen beleving
 2. Yoga & Dans Masterclasses (5 lesdagen): het ontwikkelen van je docentschap

Data

Yoga & Dans Basis – 2023: 17 september, 8 oktober, 5 november, 26 november en 17 december

Yoga & Dans Masterclasses – 2024: 14 januari, 4 februari, 3 maart, 24 maart en 21 april

Voor wie

De opleiding Yoga en Dans is een specialisatie en geschikt voor yogadocenten met minimaal 200u yogascholing en affiniteit met dans. Het is sterk aanbevolen voorafgaand aan de specialisatie minimaal één van de Yoga & Dans weekenden te volgen.

Data Yoga & Dansweekenden:

3 en 4 juni 2023 – thema ‘Overgave’

2 en 3 september 2023 – thema ‘Alles is liefde”

11 en 12 mei 2024 – ‘Vier je vrouwzijn’

29 en 30 juni 2024 – thema ‘Overgave’

Na afronding van de specialisatie is het voor de persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling als Yoga & Dans docent sterk aanbevolen om de interactieve Yoga & Dans Masterclasses te volgen.

Opleiding Yoga & Dans

Danielle Bersma en Magda Samson zijn de grondleggers van de specialisatie Yoga & Dans. Tijdens de lesdagen laat dans- en yogadocent Magda op inspirerende wijze het goede van beide samensmelten.

De opleiding Yoga & Dans is een specialisatie voor yogadocenten en bestaat uit tien lesdagen en twee examendagen verspreid over driekwart jaar. Tijdens de lesdagen wisselen praktijk en theorie elkaar af. Naast directe kennisoverdracht maken we gebruik van interactieve werkvormen. Je oefent regelmatig thuis. Magda Samson heeft de inhoud van de opleiding ontwikkeld.

Yoga & Dans Basis

Series

De opleiding Yoga & Dans bestaat uit een uitgebreid oefenprogramma van dans- en yogaoefeningen in onderlinge relatie. Elke lesdag staat een thema centraal.  Thema’s kunnen zijn: Basis, Laten gaan, Vertrouwen, Ruimte, Kracht, Stabiliteit en Balans.

Er is steeds een vaste choreografie: een opeenvolging van yogahoudingen en dansbewegingen op muziek. Door herhaling gaan de bewegingen in je lichaam zitten. Daarna komen de ervaring, de bewustwording en de meditatieve beleving meer op de voorgrond.

Het aanleren van vaste structuur geeft steun, waardoor je jezelf verder ontwikkelt. Het loslaten van een aangeleerde structuur kan een belangrijke stap in je ontwikkeling zijn.

Een zorgvuldige opbouw van de yoga- en dansoefeningen geeft een meerwaarde: Je vergroot je eigen bewegingen en daarmee je ‘bewegingstaal’. Je kunt jezelf ervaren als deel van het geheel. Je kunt ontdekkingen doen in energielagen die onontgonnen blijken te zijn.

Interactieve werkvormen

Naast de yogadansseries van Magda oefen je ook in interactieve werkvormen en deel je ervaringen. Je leert de basishoudingen en danspassen toepassen en hoe je jouw beleving daarbij verwoordt. Je ervaart waar en hoe klanken en muziek het lichaam binnen komen. Je integreert de lichamelijke en geestelijke aspecten van de yoga en de dans.

Ruimte en grenzen

We kijken met respect naar onze lichaamsgrens en die van de ander. Iedereen is anders; de lesstof bieden we op diverse manieren aan. De yogahoudingen (asana’s) bespreken we met alle aspecten die bij de yoga horen.

Muziek

Tijdens de opleiding leer je over muziekkeuze. Een muziekkeuze is altijd persoonlijk. Het kan heel uitlopend zijn van klassiek tot wereld muziek. Voor Yoga & Dans is de muziek qua maat en ritme vaak regelmatig. De muziekkeuze is afhankelijk van het thema van de yogadans en de doelgroep waarmee wordt gewerkt.

Yoga & Dans Masterclasses

In deze serie hoog interactieve lessen verdiep je je in de didactiek en de didactische vaardigheden die van een Yoga & Dans docent verwacht worden. Onderwerpen die hierbij aanbod komen zijn:

 • Welke muziek is geschikt
 • Uittellen en noteren van de muziek
 • De notatie van de Yoga & Dansseries
 • Het maken van een Yoga & Dansserie op een thema
 • Het jargon van de danstaal
 • Een eigen choreografie maken
 • De yoga vertalen naar de dans en visa versa
 • De ondersteuning van de adem
 • Het aanleren van de choreografie aan cursisten

Tijdens de masterclasses word je tijdens hoog interactieve lesdagen in staat gesteld de opleiding af te ronden door middel het geven en ontvangen van intervisie. Alle deelnemers maken een les met een yogadans op muziek. Je kunt gebruik maken van een choreografie van Magda Samson of een eigen choreografie maken.

Elke deelnemer levert een op papier uitgewerkte les in bij Magda. Naast deze les lever je ook de muziek en de telling in.

Je deelt deze les via een papieren versie of digitaal met je mede-cursisten en geeft (een deel van) deze les life aan hen. Als je zelf geen les geeft ben je aanwezig om te genieten, te delen met de andere cursisten en feedback te geven.

Op deze wijze verzamel je tijdens deze masterclasses over veel lesmateriaal.

Deelname aan de masterclass-serie wordt gezien als een examinering. Na het voldoende afronden van de lessen en opdrachten in deze serie ontvang je het specialisatiediploma Yoga en Dans. Meer informatie verstrekken we tijdens de opleiding.

Lesmateriaal

Boek

Magda Samson heeft met Ilse Anthonijsz het boek geschreven: ‘Yoga & Dans als levenskunst’. Voor veel mensen lijkt de beoefening van Yoga & Dans ver weg van het leven van alle dag. Yoga? Veel te zweverig. Dans? Niets voor mij. De combinatie? Veel te moeilijk. Magda en Ilse beschrijven dat het dichter bij het dagelijks leven is dan je denkt. Het is een mooi boek, waarin het persoonlijk verhaal van beide auteurs laat zien hoe Yoga & Dans een helend, sprankelend en verdiepend effect kan hebben.

Verkrijgbaar via Samsara.

Filmregistratie

De choreografieën van Yoga & Dans zijn van Magda Samson. Om deze thuis te oefenen, mag de groep gefilmd worden tijdens de cursusdagen. Films mogen daarom – en vanwege de AVG – op geen enkele wijze gedeeld worden buiten de groep. Het niet naleven van de voorwaarden, resulteert in een boete. Bij inschrijving van op de modules ga je akkoord met deze voorwaarde.  

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven kan via de website van Samsara, www.samsara.nl.

“Bewegen met jou heeft een sprankelend effect op mij!”